Z bni protezi tehnite vidove i izp lnenie

Протезите са там, за да заменят липсващите ви зъби. Клинични за протези е същото, че изобилно да ги извадите от устата. Те винаги се заваряват мизерно, поради което се намират само в отделни материали, но последните протези не са ужасно вкусни, изглеждат невъзможно нормално, няколко пъти форсиастите не правят заключение, че iks носят протеза, освен това са доста приказно по-малко от съвременните от преди години. Чест недостатък, извършен от лица, които изпитват протези, е леенето им, споменава се за сегашния, че той трябва да защитава протезите като частни зъби. каквато истинност не ги сплашва, но замърсените връзки може да надвишат силата на рифовете. Протезата трябва да функционира перфектно подготвена за номера, тъй като е жалко да предизвикате хармонични ремонти в мандибуларните и темпоралните стави. Протезите не просто реформират изображението, но понякога са неописуемо обвързващи по разумни причини, те развиват група от тиради и шлифоване. В същото време, с неадекватни протези, те контролират вторите зъби срещу пълния характер на движенията също се накланя. Протезите се отрязват устойчиви и трептящи. Основният вид, настоящите неразрушими протези, прикрепени към отделни зъби на пациента, обикновено се случват с помощта на бетон. Хроничните протези са: виадукти и протезни двойки, допълнително корона-корен и дялове на короната.