Taksi taksi

Придобиването на всички договори за касов апарат е на полски - и не само на полски - правни задължения. Всяка, дори и най-малката сделка, трябва да бъде закупена в фискален касов апарат, тъй като изисква плащане на данък върху добавената стойност.

Когато купуваме касов апарат за индивидуален бизнес, тази покупка е предмет на специална услуга, която е цел да се съсредоточи върху делата на нашия касов апарат. Фискалните касови апарати в Краков са място, в което можете да придобиете всяко фискално устройство, най-подходящо за дадена област. & nbsp; Това са служителите на & nbsp; магазина & nbsp; и услугата & nbsp; които са подходящи за последния да промени сумата на ДДС, програмирана на касата, когато са налице съответните правила, според които сумата на данъка ще се промени. Само оторизираната служба може също да прави корекции в полето на касовия апарат.

Касовият апарат е просто обикновена техника, която може да бъде повредена, така че всеки, който извършва търговска или служебна дейност и е касов апарат, трябва да познава правилата за извършване на повредена касова каса. Повреденият касов апарат трябва да бъде ремонтиран по-лесно, без причина за това какъв е факторът на увреждане или как това увреждане влияе върху по-нататъшното функциониране на магазина. Той може да живее, например, така че принтерът да е лош, така че върху разписката се отпечатва само фрагмент от текста. Вероятно обаче вече е налице непълна разписка като претекст за издаване от данъчната служба на мандат за компанията, която го е издала!

Fresh FingersFresh Fingers Ефективно решение срещу удар на крака

Ето защо, веднага щом видим щетите на касовия апарат, не трябва да го поправяме сами. Повредените пари трябва временно да бъдат изключени от функцията на магазина и да бъдат взети от останалия активен касов апарат, а при липса на такъв - да затворите магазина, докато устройството бъде поправено. Поради факта, че отказът на касовия апарат може да спре работата на целия магазин, касовите услуги работят добре и се опитват да отстраняват редовно дефектите, т.е. в най-кратки срокове. Ето защо, след откриване на дефекти в третирането на касовия апарат, ние не трябва да го поправяме сами - обадете се на сервиза и се свържете със сервизния техник, или вземете парите в обслужващия апартамент, разбира се, след като го деактивирате и безопасно. Трябва да извършим такова производство, както ако решението вече е било ремонтирано и за да могат отново да използват функциите на касовия апарат.