Risk ot pozhar

Задачата на електростатичното заземяване е свързана с минимизиране на риска от експлозия на запалими вещества, причинени от електростатично искрообразуване. Широко се използва при транспортирането и преработката на запалими газове, прахове и течности.

http://bg.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-efektiven-krem-protiv-bracki/

Електростатично заземяване, което образува нова форма. Най-тежките и леко сложни модели се изграждат от заземителната скоба също от кабела. По-развитите и технологично усъвършенствани са оборудвани с режим на защита от заземяване, благодарение на който е възможно да се дозира или транспортира продукта, когато заземяването е рационално свързано.

Електростатичните заземявания обикновено се използват в процеса на товарене или разтоварване на железопътни и пътни цистерни, резервоари, бъчви, т.нар. големи торби или елементи от технологични инсталации.

При успеха на пълнене или изпразване на резервоари с различно съдържание (например резервоари с прахове, гранули, течности могат да се създадат опасни електростатични заряди. Източникът на образуването им вероятно е повече от смесване, изпомпване или пръскане на запалими вещества. Електрическите заряди се създават чрез контакт или прехвърляне на отделни частици. Количеството на електрическия заряд ще зависи от електростатичните свойства на повърхностите, които влизат в контакт един с друг. В резултат на близък и бърз контакт със земята или проблем с незареждане може да се създаде къс токов импулс, който ще се забележи в посока на искрата.Липсата на контрол върху искровия разряд може да възпламени газообразната и въздушната смес, както се вижда от експлозия или лоша експлозия. Електростатичното заземяване елиминира опасността от експлозия поради контролирано разреждане на електростатични заряди.