Printer za fiskalna apteka

Въз основа на наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г., всеки фискален касов апарат и фискален принтер трябва да имат технически преглед на всеки две години. Собственикът на касата, който не изпълни този формуляр, се наказва. Първото наказание е искането на данъчната служба за възстановяване на данъчното облекчение и законната лихва, която се начислява от деня на извършване на нарушението. Второто наказание е мандат, който може да бъде до 500 злоти. Струва си да добавим, че клиентът е отговорен за запазването на периода за преглед, след което трябва да се погрижи за датата на проверката.Какво проверява услугата?

Е, името "технически преглед" в текста на касовите апарати е доста подвеждащо. Защо? Защото по време на инспекцията се разглеждат обаче касовите факти, които говорят за отчитане на оборота. Служителят не търси недостатъци, които биха могли да повлияят на функционалността на целия касов апарат, вместо това прекарвам само на споменатите части, допълнително техните компоненти, чийто дефектен живот може да бъде подложен на лошо изчисляване на дължимия данък.

Кои са разходите за преглед на касовия апарат?За преглед на целия фискален касов апарат обикновено се поставят 100 до 300 PLN на всяка страница.

http://variontelecom.pl/bghealthymode/proengine-ultra-podobrjavane-na-mostnostta-i-eksploatacionnija-zivot-na-dvigatelja/

Колко живее такъв преглед?Прегледът остава на практика за около час, максимум два часа, следователно той иска в решаваща степен от сервизния техник. Не е нужно да взимаме парите си в услугата, вместо да молим възрастните да направят тази технология в полската компания, така че тя се счита за допълнителна услуга, което означава, че плащаме допълнителни такси. Струва си да припомним, че единствено техническият сервизен техник, въведен в сервизната дейност, е професионален за извършване на одита. Същото е, че всяка услуга, извършвана от сервизния техник, трябва да бъде въведена в експлоатация. Вписванията трябва да бъдат видими, потвърдени с подписа на служителя на фирмата и подпечатани с печата му.Запомнянето на тази форма е невъобразимо важно, защото цената на този проект не е огромна, а времето на техническия преглед не трае дълго.