Pozitsionirane na uebsaytove v v frantsiya

За много хора паричните средства и фискалната служба означават същото - необходимостта от оценка на продажбата на материали и с титлата на държавното съкровище. Струва си да се подчертае обаче, че не всеки касов апарат автоматично осигурява фискализация. Какво си струва да се знае за последния елемент? Какъв е отговорът между касовия апарат и фискализацията?Да започнем с обяснение на най-важните понятия. За нас ще бъде по-лесно да разберем разликите между касовия апарат и фискализацията веднага щом узнаем значението на тези сезони. Касовият апарат не е нищо повече от устройство, което ви позволява да документирате продажбите.

В този случай става въпрос за касовия апарат в нефискален стил. Този режим помага на продавача в централните дни на книгата за сумата също да предоставя уникално упражнение, преди да се присъедини към имота със сумата в разумната мярка. Фискализацията е бърза не само за документиране на такива продажби, но и за отчитане с данъчната служба. За да престане касата да бъде само устройство, документиращо продажбите, както и да помогне за фискализацията, е необходимо да се предприемат подходящи формалности. Какво е най-важното в хода на фискализацията на касовия апарат? Данните са силен запис на данъчния идентификационен номер на данъкоплатеца във фискалния модул. Такъв процес е естествена и уникална операция. Трябва също да се припомни, че фискализацията на финансовата институция е процес, който не може да бъде отменен.

Какво е значението на фискалната позиция? В настоящото лечение паметта на касовия апарат, в която се изготвят дневни отчети за продажбите, е важен въпрос. Ежедневният фискален отчет в това упражнение може да бъде отпечатан, което работи много в осъществяването на бизнес и в плащането със Закона за държавното съкровище. Такава фискализация следва да се попълва от професионална служба, която продава и ремонтира касови апарати. Задължение на всеки данъкоплатец е да представи своя касов апарат на правилната данъчна служба, която изпраща съответния регистрационен номер на съответния касиер. Струва си да съобщим фискализацията на сумата в деня преди този стил и веднага след като е изпълнен. Всички тези работи са също много важни за предприемачите, които плащат данъци и за хората, които ги контролират. Струва си да се погрижим за задължението за фискализиране на касовия апарат, както и за предаване на такава операция в правилния офис.