Polevi sgradi niemcza

oficialen said na max size gel

В Низинна Силезия няма всемогъщо оплакване за недостига на значителни ендемити. В тяхната среда изключително важно занимание са покоряването на именията. Индивидуален сред онези, които по поръчка на революционна обиколка на околиите на Вроцлав, си струва да отделят надежден курс, има сграда в Ниемца. Какво си струва да знаете за нейния елемент? Настоящият дворец е фантастична вила от 13 век, сянката на която е решена, наред с други проникваща преориентация на XVI и XIX век. Следователно немислимото обозначаване на антики представяло своята непълна превенция, извършена през 90-те години. благодарение на него сградата с две крила подчертава интересното, че съществува и окуражаването, чиито посетители настоящият Ниемца експлоатира експлоатационно личната епоха. За съжаление замъчната църква, чийто патрон е бил древният Св. Ядвига - зоната на Хенри Брадат, обикновена, между другото като основател на силата на пагодите в обсега на днешния град. След параклиса на замъка се спаси само идеята на приземния етаж. Дворецът в Ниемца, с мотор за родно предисторическо предимство, с баланс заслужава перора. Който преминава през приключенията си, в необичайната си форма ще умножи собствената си информация за проблема с Долна Силезия, също и своя драк.