Odobrenie na kasov aparat

Понастоящем в самото начало трябва ясно да осъзнаем, че пренебрегването и особеното неспазване на крайния срок за задължителния преглед на касата ни абсолютно води до обезпокоителната необходимост от така нареченото връщане на отстъпката от датата на нейното закупуване. Заслужава да се спомене, че такива данъкоплатци са изложени на този вид санкции, които следователно в рамките на три години от откриването на своите записи не - в рамките на създаването и допълнително в рамките на задължителен срок, не регистрират касовия апарат за задължителен технически преглед. Нека също така да кажем, че такъв преглед се извършва от подходяща служба.

Termiseran UltraTermiseran Ultra - Модерна формула с естествен ефект върху червата, от безпокойство за здравето им!

Преди всичко съмнение, задължителният преглед на касата трябва да се извършва най-малко веднъж на две години. Той трябва да спомене какво означават тези две години на практика. Защото с точно изчисление трябва да се счита за начален момент, това е денят, в който е извършена фискализацията на касата, или денят на днешния технически преглед.

Ето защо данъкоплатците, когато купуват касови апарати, могат (и дори трябва да включат - в системата за необходимост от преразглеждане - двугодишен период от момента на фискализиране на устройството. Разбира се, тази фискализация се извършва от специализиран техник. От серията самият фискален процес разчита на конкретния старт на фискалния модул за касови апарати.

Ето защо, преди да купите касов апарат, струва си да се запознаете с идея или оторизиран сервизен център да е в непосредствена близост, което можем да постигнем, като въведете в & nbsp; търсачката подходящата парола, като & nbsp; „услугата за касови апарати“.

Задължителният преглед на касата се свежда до няколко дейности. На първо място сервизният техник работи по одит по отношение на състоянието на касовите печати. Той иска тяхното сътрудничество с вписванията, поставени в сервизната книга. Професионалистът контролира и общото състояние на корпуса на касата. Оценява дънната платка, финансовата памет и фискалния модул. В същото време тества и правилната работа на дисплея за купувача. В допълнение, той проверява програмата за проверка и версията на този проект в текста на сътрудничеството с записите - отново - в книгата за проверка. И накрая, сервизният техник записва официалния резултат от прегледа - с всякакви препоръки и забележки - в сервизната работа.Таксата за инспекция е между сто и двеста злоти - за малко пари.

Ако наречем цялата операция технически преглед, тя може да бъде доста измамна. Защо? Това е така, защото по реда на контрола се тестват само нормални устройства, които са пряко отговорни за нищо странно като оборота на записа. Тогава е планът за преглед.

Задължителният преглед на касата е нещо, което се регулира внимателно, на което също си струва да се обърне внимание.