Likvidatsiya na kasov aparat

Заслужава да се отбележи и това, което обслужването на касовите апарати включва: фискализация на касовия апарат, необходимите технически прегледи, всички корекции, написани към момента на гаранцията и след гаранционния срок, както и необходимата поддръжка. Освен това, техникът, обслужващ касиера, плаща за записите за сервизна работа и съобщава фискализирането на касовия апарат на САЩ.

Фискалните касови апарати предлагат допълнителни услуги на своите потребители: обучения в областта на касовите услуги, както и услуги за удобно програмиране на търговски наименования и тарифи на PTU.

По време на необходимите технически проверки сервизният техник извършва следните действия:- оценява състоянието на печата на касовия апарат и тяхното сътрудничество с вписванията в сервизната книжка и сервизна документация,- проверява програмата на касовия апарат, неговата версия, споразумението с вписванията в касовия апарат и обслужващата документация,- проверява правилността на работата на касовия апарат, особено в рамките на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на жилището на касата, фискалната памет, валидния борд и фискалния модул в съответствие със строителните списъци,- проверява коректността на дисплея на потребителя,- резултатът от прегледа по резервациите се записва в сервизната книга.

Trivia:1. Необходимо е да се изгради необходимия технически преглед и когато ползвателят на касата преустанови работата си, тоест поради една причина е престанал да регистрира хода на фискалната сума, но не е регистрирал касовия апарат.2. към момента на извършване на техническата проверка, първо на всички строежи на касовия апарат, които отговарят за регистриране на покупки и чийто неправилен живот би могъл да повлияе на ниското изчисляване на данъците. Да и по време на прегледа сервизният техник не търси недостатъци, които влияят на работата на касовия апарат, нито пък се проверява, или следващи елементи на устройството, например механизма, отговорен за печатането, захранването - работят добре. Разбира се, потребителят може да поиска от сервизен техник да провери състоянието на касовия апарат и да промени повредените елементи, но това ще бъде извършена работа извън техническия преглед.