Kasov onlayn magazin

Аптеките са компании, които работят с данъчната служба очевидно по същия начин, както всяко ново търговско дружество. Във връзка с текущата цялата аптека трябва да бъде касов апарат. Днес обаче финансовите каси са в значителен брой реликви. Големите магазини и магазини, принадлежащи към мрежата, използват предимно електронно оборудване за регистриране на продажбите.

От гледна точка на технологията и популярността, това е много по-голямо решение. Всички данни се прехвърлят на компютър, продажбите се извършват чрез специална компютърна програма, а квитанциите се отпечатват от принтер, свързан към компютър.

Postnet фискалните принтери отговарят на същия принцип като касовия апарат. Той също така отпечатва разписки при получаване на одобрение от компютърен екип. Принтерът е програмиран по такъв начин, когато има фискален касов апарат - той отпечатва хартиени квитанции за подобни параметри на конкретна хартия, също и с конкретни такива, които трябва да бъдат поставени върху разписка, точно както е при отпечатване на разписка от принтер в каса ,

Аптеките са модерни предприятия, които се движат с времето. Днес е трудно да дойдете в аптеките като обикновени касови апарати и лекарства, върху които са поставени етикети с цени, които някога са били задължителни за етикети върху всеки продукт. Сега, няма нужда да се чете стойността от всеки такъв етикет и да се прилага към фискалната сума - затова е неприятно и може да доведе до грешки. Затова се използва по-подходящ метод, който сканира баркода от продукти, които преди това са били вкарани в ИТ системата. Благодарение на това сканиране можем да свържем фискален принтер към компютъра, който ще издава задължителни касови бележки в непроменена организация в продължение на много години, като в същото време записването на продажбите ще се осъществи в създаването на много по-подходящи, нови и по-малко грешки. Фискалните принтери могат да се получат днес в заводите, продаващи продукти на магазините, също в специализирани магазини с касови апарати. Нека си припомним, че трябва да уведомите данъчната служба за закупуването на фискален принтер чрез официален печат, идентичен с този за регистрация на фискален касов апарат.