Kasov aparat za detsa

Предприемачите, които водят икономическа кампания, в която касовите апарати заемат, трябва да отговарят на много изисквания. Едно от тях е задължението да има хартиени ролки с копия на разписки за периода, посочен в съответния регламент, който беше удължен през 2013 г.

До 31 декември 2012 г., съгласно наредбата на министъра на финансите от 2008 г., беше в сила преходен период, според който копия от фискални разписки трябваше да се записват за период от две години. От началото на 2013 г. съхранението на касови бележки от касата се промени и се удължи до етапа от пет години. Данъкоплатците, регистриращи продажби на каси през 2013 г., трябва да съхраняват копия от разписки, документиращи продажбите за 2012 и 2011 г., докато по-ранните копия на разписките могат да бъдат трайно унищожени. Но те трябва също така да гарантират, че архивираните копия на разписки от 2013 г. трябва да се спазват до 2018 г., поради факта, че петгодишният период се брои от края на календарната година, през която изтича срокът за плащане на данъци.Защо съхраняването на копия на фискални разписки е пет години? На първо място поради неотдавнашния факт, че давностният срок за данъчно задължение е само пет години.Има много страхове дали архивирането на копия на разписки за много дълго време е положително. Министерството на финансите обаче смята, че настъпва петгодишно време за коректността на данъчните сетълменти. Копия от разписки са единственото доказателство, което документира продажбата, нейния размер, цена и данъчни ставки.Тя обаче заслужава помощта, че въпреки факта, че законодателят посочи конкретен краен срок за архивиране на копия от ролки с фискални разписки, той не посочи ситуацията, в която те трябва да бъдат скрити. Най-евтините касови апарати в Краков съхраняват касови бележки в хартиена структура. & Nbsp; & nbsp; По-скъпите касови апарати с разширен модул са надеждата за електронно архивиране на касови бележки. Трябва също да се помни, че дори фактът на ликвидация на финансова дейност по никакъв начин не освобождава предприемача от законовото задължение да съхранява копия на разписки от касови апарати.