Kasov aparat v magazin za drehi

Когато продаваме продукти или услуги на физически лица (тези, които не развиват бизнес, касов апарат или фискален принтер ще ни помогнат. След закупуването му е изключително важно да регистрирате фискалното устройство и fbalization. Всички процедури, свързани с касовия апарат, трябва да бъдат завършени в рамките на два месеца след закупуването му.

Заявлението до ръководителя на съответната данъчна служба трябва да бъде подадено, преди да започнем да регистрираме продажби в касата. Какво трябва да бъде включено в такова приложение? На първо място трябва да се напише какъв ще бъде значителният брой касови апарати, използвани в предприятието. Трябва да се посочат адресите на местата, където ще се използват.Наредбата на министъра на финансите от 29 ноември 2012 г. регламентира точно начина на подаване на касовите апарати. Съгласно него, не по-късно от деня на загубата, лицето, което има право да се освободи от касов апарат, трябва да бъде снабдено с повече от част от касовите апарати, докладвани на ръководителя на данъчната служба. В началото на следващия месец в регистрите трябва да бъдат включени и други касови апарати.Когато сега отчитаме и даваме касови апарати, трябва да ги направим фискални. Той е необходим, ако искаме да използваме касови апарати и принтери в работата си.

На какво разчита фискализацията на касата? При назначаване на фискален модул (данъчен идентификационен номер в паметта на касата. Нека си спомним, че има еднократна, вена и необратима дейност. Много е важно фискализацията на касата да се извършва в професионална форма, подготвена от последния сервизен техник. При успех на грешката ще бъде лошо да отмените лошо изпълнената фискализация, ще е необходимо да закупите нов касов апарат, което означава голям разход. Благодарение на фискализацията на касата ще бъде възможно участието във фискалната система. От днес касовите апарати ще изпращат ежедневни отчети, съдържащи информация до точката на ежедневна продажба.След фискализацията на касата, тя трябва да бъде докладвана на ръководителя на съответната данъчна служба в рамките на седем дни. Това ще доведе до получаване на регистрационен номер.