Czestochowa sperma banka

Банката на сперматозоидите е помещението, в което се отглежда спермата донор. Те изискват да отговарят на конкретни критерии. На първо място, спермата им трябва да съдържа адекватно количество сперма (минимум 40 милиона на 1 мм с доста висока подвижност. Донорът трябва да бъде в привлекателно физическо състояние, до 35-годишна възраст, без да е обременен с генетични заболявания.

FitoSprayFitospray - Поддръжка за отслабване в иновативна спрей форма!

Освен това се оценява развитието, структурата на тялото, цвета на очите и косата и, което е интересно, образованието (минимална средна стойност. Съгласно законодателството на ЕС спермата се препоръчва безплатно. Изплаща се само наградата за направените разходи, например пътуване (максимум 700 PLN.Първото класиране на донора е подробно интервю, по време на което дадените въпроси са поредица от въпроси за неговата сексуална съдба, дефекти и фамилна форма. По-късно се изследва неговият неуспех в дизайна на теста или той не е носител на инфекциозни заболявания (например ХИВ, взема сперма и уретрален тампон. Ако се изпълнят всички условия, дарената сперма влиза в банката на спермата за половин година. Едва след датата на този етап се провеждат нови изследвания, които също въз основа на него насочват спермата към определени процедури. Донорът трябва да подпише договор с банката - клиниката трябва да получи пълно внимание за доброто съхранение на спермата. В нашия регион практиката на донорство на сперма е все по-известна, поради което изтегленият материал изобщо не е унищожен.Теоретично може би извлечете част от банката. Що се отнася до полското законодателство, самотните жени не могат да ползват услугите на банката на сперматозоидите (детето трябва да има и баща, и майка си. Най-често клиентите на такива клиники са стерилни двойки и хора, които носят генетични заболявания, които не искат да разкрият на своите синове.