Angliyski kasov aparat

Трудно е да се отрече твърдението, че всеки фискален служител приема, че фискалният касов апарат улеснява живота на предприемачите. Но какви са самото признание в настоящите съмнения самите те са длъжни да я използват?

Повечето от собствениците на марката са ястия, които всъщност - това оборудване сигурно живеят топло, но само за гостите на данъчната служба. Когато те контролират, цялата информация за продажбите се предоставя, когато се прави на тавата, като се прави това ястие. Това доказва ли своето предимство?

Фискалният касов елзаб алфа прави живота на предприемачите по-лесен и за тях е много по-лесно да поддържат системата в архивите - достатъчно е да се съхраняват копия от ролите в истински архив и след това няма заплаха от гледна точка на офиса. Става все по-добре и по-добре, когато касовият апарат позволява цифрово съхранение на данни - това спестява място, време и пари, които иначе биха били загубени за специални ролки хартия.Едно нещо е убедено - касовият регистър улеснява живота на предприемачите, тъй като те са честни. Преди няколко години трябваше да има такъв. Повечето от таксиметровите шофьори нямаха трудности да въведат нова рецепта в действие - ние смирено купихме препарата и оттук нататък ще плащаме с данъчните власти по по-нормален начин. Има обаче много признаци на протест - от нормата, от стената на онези, които просто не искат да облагат доходите си и получават повече пари в джобовете си. В такава ситуация това оборудване вероятно би трябвало да бъде оценено за препятствието, но за цялото общество може да е изключително приятелско.Много млади предприемачи са изправени пред задължението за собственост от последните устройства. Те твърдят, че касовият регистър улеснява оцеляването на онези, които влизат в големи движения, макар че наистина трябва да защитава такива дружества, то трябва да се използва, тъй като те могат да откажат да получат част от доходите си без данъчно облагане. Това е проста неистина, провъзгласена от поддръжниците на измамата на данъчната служба - някои методи могат да се използват в някои случаи, вероятно са тъмни и трябва да бъдете изложени на риск.Дали касата улеснява живота на предприемачите? Не само за тях, но и за данъчната служба, благодарение на което инспекциите са по-кратки и всички неточности са много по-лесни за решаване. Благодарение на това може да се отдели повече енергия за растежа на вашия личен магазин.